Friday, 23 June 2017

சலைவன் வாழ்த்து – திணைகமழும் உதகைவனம்

குறிஞ்சிவன மலர்கடிகை
உதகை தாவர பூங்கா


சலைவனெனும் அயலவனின் செயல்திறமை சிகரமிதோ
தலைவனவன் ரசனையிலே வளர்ந்ததுமோர் நகர்வனமோ
பனிபடரும் வரைதொடரில் பழங்குறவர் பயன்பெரவும்
வனிதவெழில் வளர்த்தவனை வணங்குகிறேன் தமிழனென

கதிரவனின் கடுமையிலே மருதமுமே சுருண்டிவிட
இதமிதுவே எனவறிந்து கம்பெனிமார் களம்புகவே
உதகையிலே உதித்ததொரு தலைநகரம் வெயில்தணிய
யதுகையென துளிர்ந்ததுகாண் கலைமிளிரும் மலர்வனமும்

மலர்வழியே உவமைகளை உறுகவியோர் உணர்த்தினரே
பலரறியா புதுமலரால் உதகையிலே உழவுசெய்தெ
திணைகமழும் தமிழ்மொழியும் திளைக்கிறதோ புதுவரவால்
அணைத்ததுயார் இயற்கையன்றோ இலக்கணமே மறுமலர

அறம்பொருளும் அகத்திணையும் பழம்புலவர் பரவிவர
குறிஞ்சிவன மலர்கடிகை செடிமரங்கள் அறிவியலாம்
புவிபொலியும் புதுகலையை தமிழ்புரிந்த சலைவன்வழி
நவிலுகிறேன் திணைவளர பலவிரும்பி இவண்கோபு

 
சலைவன் நினைவகம், கன்னேரிமுக்கு

ஜான் சலைவன், நினைவகத்தில் ஓவியம்

முதன்முறை கடந்த மே மாதம் உதகமண்டலம் சென்றேன். கோவையில் ஒரு தொல்லியல் மாநாட்டில் பங்கேற்றபின், நண்பர் ஓவியர் விசுவனாதனுடன் இரண்டு நாள் கோத்தகிரி பயணம், அதில் ஒரு நாள் உதகை சென்றேன். இருளர், படகர், தோடர், கோத்தர், குரும்பர் எனும் ஐந்து மக்கள் வாழும் மலைகளுல் உதகமண்டலமும் ஒன்று. கோத்தர் வாழும் மலை (கிரி) கோத்தகிரி. ஜான் சலைவன் எனும் ஆங்கிலேய அதிகாரி 1819இல் கோத்தகிரி வந்து அதன் இயற்கை எழிலில் மயங்கினார். அதைவிட மதறாஸ் மாகாண கோடை வெயிலிலிருந்து தப்பித்து தஞ்சம் புக இதை விட சிறந்த இடம் ஏதுமில்லை என்று உணர்ந்தார்.

பின்னர் கோடைக்கால ராஜ் பவன் உதகையில் உருவாகி அதற்கு ஒரு தோட்டமும் அமைந்தது. அந்த தோட்டமே பின்பு ஒரு தாவர பூங்காவாக மாறியது. இன்றும் கண்காட்சிக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் சிறந்த தடமாக விளங்குகிறது.

இங்கிலாந்தின் தலைநகர் லண்டனில் உலகின் பிரதான ஆராய்ச்சி தாவர பூங்காவாக கியூ தோட்டம் திகழ்கிறது. விசித்திரம்! உதகை பூங்காவை வடிவமைத்தவ தாவர நிபுணரின் பெயரும் கியூ! பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கைக்கு புகழ்பெற்ற சார்ல்ஸ் டார்வினின் நெருங்கிய நண்பர் ஜோசஃப் ஹுக்கர் அக்காலத்தில் லண்டன் கியூ தோட்டத்து ஆளுனர். ஹுக்கர் உலகின் மிகச்சிறந்த தாவர ஆய்வாளரில் ஒருவர். இமய மலையிலும் சில வருடங்கள் அவர் தாவர ஆய்வுகளை நடத்தினார். தென் அமெரிக்காவில் விளையும் ரப்பர் மரத்தை ஆசியாவுக்கு அறிமுகம் செய்து மிகப்பெரும் ரப்பர் தோட்டங்களுக்கு மற்ற வணிக செடிமரங்களுக்கும் வழி வகுத்த புகழுக்கு உரியவர்.
1848ல்  கியூ வடித்த முதல் தாவர தோட்டம்

இருளர், படகர், தோடர், கோத்தர், குரும்பர்

உதகமண்டலம் 1837,
சல்லைவன் நினைவகத்தில் ஓவியம்
உதகமண்டலம், மே மாதம் 2017
(
பங்குனி ஹேவிளம்ப வருடம்)

ஹுக்கர் வட இந்தியாவில் செய்ததற்கு, தமிழகத்தில் சலைவனின் முன்னோடி. சலைவனுக்கும் சென்னையில்  ஆண்டர்சன், புக்கானன், என்று சில தாவரவியல் முன்னோடிகள் கோலோச்சினர். சலைவன் சான்றோராய் மலைவாழ் மக்களின் நினைவில் நிற்கிறார். ஐரோப்பிய காய், கனி, மலர் வகைகளை உதகைக்கு அறிமுக படுத்தி, தோடர் கோத்தர் போன்றோரை சமகால சமூகத்தில் சேர்த்தவர். கோத்தகிரி அருகே உள்ள படகர் கிராமம் கன்னேரிமுக்கு. அங்கே அவர் முதலில் தங்கிய வீட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் புனரமைத்து ஒரு நினைவகமும் சிலையும் நிறுவியுள்ளார். அந்த நினைவக இயக்குனர் திருமதி காயத்ரி பொருமையாக பல தகவல்களை அள்ளி தந்தார்.

தாவரவியலில் எனக்கு நுனிப்புல் மேயும் ஆர்வமுண்டு; ஆழமில்லை. தாவரஙக்ளின் வரலாறும் மலர்களின் வரலாறும் மிக சுவராசியமானவை. சமீப கால பரிணாம உயிரியல் ஆய்வுகளின் படி விலங்கினங்கள் தோன்றி பத்து கோடி ஆண்டுகள் பின்னரே தாவரங்கள் தோன்றின. அப்படியானால் அதற்கு முன் விலங்குகள் எதை தின்று வாழ்ந்தன? வேறு கட்டுரையில் எழுதுகிறேன்.

உதகை கோத்தகிரி போன்ற பழங்குடி மக்கள் சங்கம் முதல் நாயக்கர் காலம் வரை தமிழ் சமூகத்தின் விளிம்பிலேயே வாழ்ந்து வந்துள்ளனர். சங்க புலவர்கள் உவமைகளில் பலவித மலர்களும் மன்னி மணந்தன, மின்னி மிளிர்ந்தன. ஐந்திணைகளின் பெயர்களே மலர்களின் பெயர்கள்தாம். ஜெயமோகனின் உரையால் எனக்கு இதன் ஆழமும் அகலும் உறைத்தது.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி வரும் வரை பறைசாற்றி அலச தமிழில் அறிவியல் சார்ந்த நூல்களோ ஆய்வுகளோ இல்லையென நினைக்கிறேன். இருந்தால் தெரியபடுத்தவும். சலைவன் வழிவந்தோர் தமிழ் நிலத்திற்கு உதகை பூங்காவை போல பல புதிய ஆய்வு தளங்களை பரிசளித்துள்ளனர். அவற்றை தழுவிய நூல்கள் சிலவே. சலைவனுக்கோ தாவரவியலுக்கோ வாழ்த்து பாடல் உள்ளதா என்றறியேன். தோன்றியது எழுதினேன். உதகை பூங்காவை குறிஞ்சிவன மலர்கடிகை என்றும், தாவரவியலை புதுத்திணை என்றும் நான் புனைந்தது மிகையாகாது என்றே நினைக்கிறேன். வீரமாமுனிவர், சென்னைப்பட்டணத்து எல்லீசன் வழியில் அயலவன் சலைவனை தமிழனென மொழிந்துள்ளேன்.

கவிதைகள்

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்
1. சங்க இலக்கியம் – ஜெயமோகன் உரை  (ஒலிப்பதிவு)
2. தமிழில் கலைச்சொற்கள் – ஜெயமோகன் கட்டுரை
3. டார்வினுக்கு ஹுக்கர் செய்த உதவி
4. கம்சிலோவின் உயிரின கணக்குWednesday, 7 June 2017

Punjabis Marwadis Parsis in Madras

These are my notes from a lecture by Anuradha Oberoi on August 23, 2016 at the Press Institute of India, Taramani, as one of the five Madras Day lectures held over the week. Her talk was supposed to be about five communities, including Sindhis and Bengalis, but I have notes only for these three. I cant remember if she ran out of time, or my fingers gave up typing on the cellphone. 

Punjabis in Madras There were only four Punjabi families in Chennai before the India-Pakistan Partition. Most notable names are General Gill and Sri Dhawan, who picked up partition refugees from Madras Central railway station and gave them food shelter and community support. The early community were mostly traders, who did not emphasize education, dismissive of it, now totally different. Now there are several first generation IIT graduates. Extremely friendly,  often lived beyond their means, spent loads of money on clothes. This is captured by the phrase Jeb me ek, haath me das (one rupee in the pocket, ten in the hand). They suffered Culture Shock in the first few years at the insularity of Chennai but now prefer Chennai to Punjab. Life is more casual here. Punjabis are much more skeptical about women's education than south Indians, think women should stay home with kids.

Marwadis in Madras  Marwadis never address each other by name, only by relationship term like chachee, bhabi etc. Extremely supportive of each other socially, helping cook etc. They lend each other money at low rates, but dont loan to outsiders, that is non-Marwadis, at least not at the same low rates. They spend a lot on weddings, far beyond their means. Joint families are mostly the norm. The majority  of Marwadis are vegetarian, except Rajputs. They use lot of basin in cooking. Marwadis tend to recreate their homeland, the Marwar region of Rajasthan-Gujarat, wherever they go. Taking people for theertha yatra (journey to sacred rivers and temples) is considered very blessed. Wherever we go we have a home. People three generations apart will happily stay at relatives houses on tour. Tremendous community help, often exploited.

Parsis in Madras Only 210 Parsis are left in the city now. It's a very articulate community. Elegance in conversation. 

The early legend is of Zoroastrian migrants from Iran (called Pars or Persia, hence the Parsis) fleeing the invasion of Islam, who first settled in Gujarat. When they asked for some land to stay, the king at that time showed them a full bowl of milk to indicate there was no space for them. The leader asked for a spoon of sugar, stirred it in the milk, and indicated that they would sweeten the land without taking up space, like sugar in milk. This delighted the king who allowed them to stay on five conditions.

Parsis are also noted for their tremendous community help. They provide low rent housing to fellow Parsis like Marwadis. Self depreciating humor. Ardent bike lovers. "We love bikes because they don't talk back, like our wives". Love eggs. They are polite to everyone but mix socially only amongst  themselves. The first Parsis in Madras made money as dubashis and in opium trade but spent money on philanthropy.

They don't allow conversion into community and hence have the problem of shrinking numbers. There has been  a Population Implosion. This is a subject of earnest debate within the community, but has not resulted in any significant change. If they drop below twenty five thousand globally, they will be declared a tribe. Parsi priests in Madras will not do rites for cremated, only for those taken to Tower of Silence (in Mumabi), in accordance with the original Avestan traditions of Zoroastrians. Vultures are extinct in Chennai, so no Tower is feasible here.

You may like these other blog essays
2. A comparative timeline of Gujarat and Tamilnadu
3. Marriages in India - some statistics
4. Madras and its American connections
5. A Madras Day Interview - Sriram V & Sanjay Subramaniam
7. FW Ellis: An Englishman's Tamil inscription
8. A Welsh evening in Madras

Sunday, 28 May 2017

Atyantakaama Pallava’s Poem – a musical experiment

On the southern portion of the west facing wall in the Ganesha Ratha and on the northern wall of  the Dharamaraja Mandapam, one can find the same eleven stanza Sanskrit inscription, written in Pallava Grantha script. Word for word, they are the same text, identifying both as temples built by a Pallava King who called himself Atyantakaama (He of Endless Desires), and in both the temple is called Atyantakaama Pallava Ishvara Graham , that is, the house of Ishvara of Atyantakaama Pallava. Both are temples for Siva, as the text of the poems describe.

The poem is in anushtubh chandas, where each stanza has four parts, each of which has eight syllables. Some of the stanzas use a poetic style called virodha aabhaasa, which is a known style in Sanskrit of describing the same object using phrases that mean opposite things. Here the object is Siva, the God for whom Atyantakaama built these temples. The identity of this king Atyantakaama Pallava is the subject of scholarly debate, with opinion varying that it is Mahendra Pallava, his son Narasimha Pallava (alias Mahamalla), the latter’s grandson Parameshvara Pallava, or his son RajaSimha Pallava. The correct identity is irrelevant to the primary purpose of this essay, and the musical video accompanying it, which is to showcase the beauty of the poetry and its musical value.

Here is the video, with Sudharsanam’s rendering of the song. 

Here is the verse in Sanskrit, in the modern Devanagari script, for those can read it and need no translation:

संभवस्तिथिसंहारकारणं वीतकारणः
भूयात् अत्यन्तकामाय जगदां काममर्द्धनः
अमायः चित्रमायः असौ अगुनः गुणभाजनः
स्वस्थः निरुत्तरः जीयात् अनीशः परमेश्वरः
यस्य अङ्गुष्ट भराक्रान्त कैलास स दशानन
पातालं अगमन् मूर्धना श्रीनिधिस्तं विभर्ति अजं

Let us examine the first stanza. It reads:
sambhava stithi samhaara kaaraNam veeta kaaranaH
bhUyaat  atyantakaamaya jagatAm kAma mardanaH

My translation:
            Let He who is the cause of Creation, Preservation and Destruction, but himself without Cause,
            And is also the destroyer of Kaama (the God of Love)
            Grant to He of Endless Desires, the World.

You can see the mischievous play on words by the poet here, quite typical of the poetic inscriptions of Mahendra Varma Pallava, in his various cave temples at Mandagapattu, Dalavanur, Siyamangalam, Mahendravadi and Tiruchi. Atyantakaama (whether Mahendra himself, or one of his descendants), uses various epithets of Siva as birudas (titles) for himself, so the phrases may mean either Siva or the king, based on the context. Asking the Destroyer of Kaama to grant the whole world to one who calls himself the Pallava of Endless Desires, is the height of impudence. But it is also quite common in Hindu devotional Bhakti literature, especially in the Tamil country, where the devotee expects God to fulfill his or her desire.

Word meanings
sambhava - Creation
stithi - Preservation
samhaara - Destruction
kaaraNam, kaaranaH - Cause
veeta - without
bhUyaat  - grant
atyantakaamaya – to Atyantakaama
jagatAm – the world
kAma – Desire (also the name of the God of Love)
mardanaH - Killer

Let us examine the second stanza. It reads:
amAyaH  citramAyaH asau aguNaH guNabhAjanaH
svastaH niruttaraH jeeyaat anIshaH paramEshvaraH

My translation:
            Let Him win,
who is Non-Illusion but also himself the Great Illusionist,
            who is without qualities but Endowment of all qualities,
who is Self-Existent but without superior,
who has no Lord, but is the Supreme Lord

Virodha abhaasa in full flow. Lockwood believes the reference to Parameshvara here implies that the inscription was authored by the Pallava of the same name. Otherwise it is one of two stanzas (along with the sixth) where the king uses phrases only to describe Siva.

Word meanings
amAyaH  - Non-illusion (i.e, the Absolute Truth)
citramAyaH – the Great Illusionist
asau - him
aguNaH – He without quality (i.e One imossible to qualify)
            guNabhAjanaH – The Endowment of all qualities
svasthaH – Self Existent
niruttara - without Superior
jeeyaat – Let win
anIsha  - the Unmastered
paramEshvara – Ultimate Master

Let us examine the third stanza. It reads:
yasya angushta bharA krAnta kailAsa sa dashAnana
pAtAlam agaman mUrdhnA srinidhiH tam bibharti ajam

My translation:
He whose toe’s weight pressed Kailasa so hard that Ravana was pushed into the Netherworld,
Srinidhi (another title of Atyantakaama Pallava) bears Him, the Unborn (Siva).

Perhaps the Pallava bore a small lingam in his hair (or his crown). Here he gently mocks Ravana, who tried to lift Kailasa, but was pushed to the netherworld by an annoyed Siva for that audacity. So the Pallava comes across as more favored than the legendary Ravana. In the video, I’ve used a sculpture from the Kanchi Kailasanatha temple for this phrase, that I fancy might be of Siva resting his foot on Rajasimha.
 
Is this Siva's foot on Rajasimha Pallava?
Word meanings
yasya – whose
angushta – toe
bharA krAnta – weight
kailAsa – the Mountain Kailasa
sa - him
dashAnana –TenFaced (i.e. RavanaH)
pAtAlam - Netherworld
agaman - sent
mUrdhnA - head
srinidhi – the bearer of Prosperity (a title of the Pallava King)
tam - him
bibharti - bears
ajam – the Unborn (i.e Siva)

The beauty of these poems captivated me, and I wondered why they could not be rendered as song. My friend Sudharsanam immediately stepped up, set some of these stanzas to music (Sahana raga) and recorded them. I had the pleasure of  playing this at a seminar in Coimbatore, organized by the Rotary Club, where I was invited to speak on the Rock-Cut temples of the Pallavas. And what better visuals than the Atyantakaama’s sculptures at Mamallapuram to visually enhance the delight of the song?

I am surprised that such beautiful poems, in inscriptions, are not more popular among the literati. Not a single inscription is ever discussed in a class text book, which is a shame, considering the wonderful history and literature they represent. What a pity that only the literature of poets is taught in Indian schools and colleges, and not the poetry of kings, scientists, mathematicians, sculptors, etc.

These labeled collages shows all the sculptures used in the video.

Collage 1: Pictures from Dharamaraja Ratha


The pashupati image is from Arjuna’s Penance, the panel Rshbhaantika from Arjuna Ratha. The other sculptures are all from the middle floor of the Dharamaraja Ratha, except that of AtyantaKaama Pallava, which is on the ground floor western corner of the southern wall. While there are two Samhara Murthy sculptures, oddly there is none of KamaMardhana in Mamallapuram, even though the poem refers to this aspect of Siva in the first stanza.
Collage 2: Pictures from Shore temple and Olakkanesvara temple

In this other collage, the sculptures in the upper row are from the Shore temple, except the Gangadhara which is from the AdiVaraha Mandapam, a temple in worship. The sculptures in the lower row are from the Olakkaneshvara temple, on top of the main hill.

If you liked this song, you might enjoy this previous video which I made with a Tamil song, featuring sculptures of Siva from various temples.
  
For the controversy over authorship of these monuments, read Saurabh Saxena’s blog or Prof Swaminathan’s Powerpoints (I learn about Mallai from him).

My other blogs on Mamallapuram sculpture
மாமல்லபுரத்து உழைப்பாளர் சிலை 

A mathematician's poem - Mahavira in Ganita Sara Sangraha

ஆயிரம்திருதிராஷ்டிரர்கள் – சஞ்சய் சுப்பிரமணி கச்சேரி 2016

Friday, 26 May 2017

Are Russians reading my blog?

I have taken a very long hiatus from posting anything new on my blog. About five weeks, so far. The average daily readership has dropped, but surprisingly not by a large amount. 
Russian readers?

are Russians reading so much Tamil

Oddly, the most hits seem to be coming from Russia. Even more oddly, these Russian readers seem to be reading mostly Tamil essays on my blog. I don't know anyone in Russia,certainly not fans of my Tamil writing. I wonder if these Russian readers that Blogger Stats is reporting are really Indian readers, maybe even in Chennai, who are visiting the site through Russian routers or gateways. In which case, I wonder how reliable are the statistics of readership on Blogger.

I had this same question a few years earlier, when people seemed to be reading my blog from all kinds of remote countries - even Latvia and Cape Verde. 

Google seems to be letting Blogger / Blogspot run on automatic, with no significant improvements or even changes ( perhaps revenue or utilitiy is very low on blogs, and most traffic has shifted to better platforms on Google; or other social media like Facebook or Twitter). 

Thank you readers 

In the meanwhile, I am now in the fourth year of my blog. Thank you readers for continuing to read, while there is such a vast treasure of information on the web.

While Badri Seshadri's blog seems to be still a popular gateway, even though he has reduced his blogging frequency, nowadays I get quite a few readers via Facebook too.

Earlier brief notes about my blog
1. A year of my blog 
2. More notes on my blog readers - and least read essays

Friday, 14 April 2017

ஹேவிளம்ப புத்தாண்டு - விண்ணியல் குறிப்பு


April 14, 2017 - சித்திரை 1, 2017 ஹேவிளம்ப வருடம் 

April 14, 2017 - சித்திரை 1, 2017 ஜய வருடம்
தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். இன்று (ஏப்ரல் 14, 2017) சித்திரை மாதம் முதல் நாள் (இது சவன தினம் - solar day). மேலும் த்ரிதியை திதி (lunar day). மேலும் இன்று விசாக நட்சத்திரம் (stellar or sidereal day). பாரத பண்பாட்டில் மூன்றையும் அனுசரிப்பது பண்டைய வழக்கம். ஸ்டெல்லாரியம் மென்பொருளில் படம் எடுத்து இன்றைய இரவு விண்ணின் கோலத்தை காட்டியுள்ளேன். சித்திரை நட்சத்திரம் அருகே வியாழன் இருக்கும் (ஒரு மாசம் வாடகை கொடுத்துவிட்டார் அந்த பிரஹஸ்பதி, மெதுவாகவே அடுத்த வீட்டுக்கு செல்வார்).

2014-ல் தமிழ் புத்தாண்டு இன்று போல் த்ரிதியையில் வராமல், பௌர்ணமி அன்று வந்தது, அதாவது அன்றே சித்ரா பௌர்ணமி. இரண்டும் சேர்ந்து வருவது அபூர்வம் (ஆனால் அதிசயம் அல்ல - ஏறக்குறைய முப்பதாண்டுக்கு ஒரு முறை வரும்). ஆனால் அன்று செவ்வாய் கிரகமும் சந்திரனோடு உதித்து, அஸ்தமித்தது. அது இன்னும் கொஞ்சம் அபூர்வர்ம். 2017-ல் செவ்வாய் கிழக்கே இல்லாமல் மேற்கே காணலாம். விஜய் மால்யா, லலித் மோதி ஞாபகம் வந்தால் பழி ஐபிஎல்-லுக்கே.

சித்திரை நட்சத்திரம் அன்று சித்திரைக்கு அருகே இருந்த சந்திரன், இன்று விசாகம் அருகே இருப்பதால் இன்று விசாக நட்சத்திரம். கொஞ்சம் குழப்பமிருந்தால் திதி-நட்சத்திரம்-சவண நாள் வித்தியாசம் பற்றிய விளக்கத்திற்கு,  இந்த வலைப்பூவை படிக்கவும்.

எச்சரிக்கை - முழுதாக குழம்ப வாய்ப்புண்டு.

இந்திய விண்ணியல் கட்டுரைகள்