Thursday, 27 February 2014

சிவராத்திரி


Ellora - Ravana lifting Kailasa ; கைலை மலைதூக்கும் ராவணன்

जटाटविगलज्ज्वलत्प्रवाहपावितस्थले
गलेऽवलम्ब्यलम्बितां भुजंगतुङगमालिकाम् ।
ढमड्ढमड्ढमड्ढमन्निनादवड्ढमर्वयं
चकारचण्डताण्डवं तनोतुनः शिवःशिवम् ॥


ஜடாடவிகலஜ்ஜ்வலத்ப்ர்வாஹபாவிதஸ்தலே
கலேவலம்ப்யலம்பிதாம் புஜங்கதுங்கமாலிகாம்
டமட்டமட்டமட்டமன்னிநாதவட்டமர்வயம்
சகாரசண்டதாண்டவம் தனோதுன ஷிவஷிவம்No comments:

Post a Comment